Wszystko wyszło na JAW! Oficjalny komunikat ws. UKRYWANIA PEDOFILII przez Jana Pawła II!

Jan Paweł II coraz częściej podjerzewany jest o ukrywanie kościelnych skandali z udziałem pedofilów w koloratkach. Niektórzy mówią wprost – nasz papież ukrywał pedofilię. 

Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który w sposób systemowy wprowadził ochronę dzieci i młodzieży w Kościele – takimi słowami kardynał Stanisław Dziwisz opisał zarzuty wobec polskiego Ojca Świętego.

Pojawił się szereg sugestii, że Jan Paweł II znał sprawy pedofili krzywdzących dzieci w murach kościoła i nie reagował. Podaje się przykład m.in. Marciala Macieja Degollado z Meksyku. Duchowny miał wykorzystać setki dzieci oraz członków seminariów a ponadto zgrozmadzić ogromny majątek.

Według niektórych Jan Paweł II dokładnie znał sprawę meksykańskiego duchownego, a nawet miał blokować postępowanie wyjaśniające wobec niego. Akta ws. Degollado, które zaperezentował ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary Joseph Ratzinger miały, po wizycie Jana Pawła II trafić bezpośrednio do watykańskich archiwów.

Teraz wydano oficjalne oświadczenie w sprawie rzekomego tuszowania przypadków pedofilii w kościele przez polskiego Ojca Świętego. Sprawę skomentował sam papież Franciszek i raz na zawsze zdjął kurtynę okrywającą rzekome tajemnice Jana Pawła II. Jak powiedział Franciszek :

„Jan Paweł II nie był obecny na tym spotkaniu – mówił wywiadzie dla meksykańskiej telewizji. – Było to spotkanie zwierzchników Kurii, różnych dykasterii, by rozpatrzyć przypadek Maciela”. 

Ponadto, Franciszek zaznaczył także, że Jan Paweł II „często był oszukiwany” ws. pedofilii w kościele. Papież podkreślił także znaczącą rolę Ratzingera ws. księdza Degollado – nazywając późniejszego papieża „odważnym”. 

– Należy zrozumieć pewne zachowania Jana Pawła II, bo pochodził z zamkniętego świata, zza żelaznej kurtyny, gdzie panował komunizm – tłumaczył papież. – Panowała mentalność obronna. Musimy to dobrze zrozumieć, nikt nie może wątpić w świętość tego człowieka i jego dobrą wolę – mówił Franciszek.

Oficjalny komunikat wydał także kardynał Stanisław Dziwisz: 

 

„W związku z nieprawdziwymi i wprowadzającymi w błąd opinię publiczną artykułami w niektórych mediach, uderzających w autorytet Św. Jana Pawła II Wielkiego oraz Jego współpracowników, publikujemy oświadczenie Jego Eminencji Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza, osobistego Sekretarza Ojca Świętego oraz posługującego Księdzu Kardynałowi diakona stałego Andrei Nardotto.

Oświadczenie Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza

Oświadczenie Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza

W związku z powtarzaniem w mediach nieprawdziwych informacji, które wprowadzają w błąd wiele osób, pragnę przypomnieć, że św. Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który w sposób systemowy wprowadził ochronę dzieci i młodzieży w Kościele. O jego bezkompromisowej postawie w tej kwestii świadczą m.in. następujące fakty:

1. W 1993 r. św. Jan Paweł II skierował list do biskupów z USA, w którym napisał jednoznacznie: „Ewangeliczne słowo „biada” ma szczególne znaczenie, zwłaszcza, gdy Chrystus stosuje je wobec przypadków zgorszenia, a przede wszystkim wobec zgorszenia „najmłodszych”. Jak surowe są słowa Chrystusa, kiedy mówi o takim zgorszeniu i jak wielkie musi być to zło, skoro „dla tego, który sieje zgorszenie, lepiej byłoby mieć wielki kamień młyński zawieszony na szyi i utonąć w głębinach morza” (por. Mt 18,6)”.

2. W 1994 r. Papież wydał Indult dla Kościoła w Stanach Zjednoczonych, a dwa lata później rozszerzył go na Kościół w Irlandii. Miał on na celu wprowadzenie większej ochrony dzieci i młodzieży przed przestępstwem wykorzystywania.

3. W 2001 r. Ojciec Święty wprowadził w Kościele restrykcyjne normy prawne, które kolejni papieże uaktualniali. Przełomowe znaczenie miał dokument „Sacramentorum sanctitatis tutela” (O ochronie świętości sakramentów) oraz normy „O najcięższych przestępstwach”. Jan Paweł II podniósł wiek ochrony osób małoletnich do 18. roku życia. Ponadto zobowiązał każdego biskupa i wyższego przełożonego zakonnego do zgłaszania Kongregacji Nauki Wiary wszystkich przestępstw przeciw małoletnim.

4. W 2002 roku św. Jan Paweł II jednoznacznie podkreślił swoje stanowisko w tej sprawie: „Ludzie muszą wiedzieć, że w stanie kapłańskim i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdziliby nieletnich” (Przemówienie do biskupów amerykańskich, 23 kwietnia 2002 r.).

5. Za pontyfikatu i zgodnie z wolą św. Jana Pawła II Kongregacja Nauki Wiary rozpoczęła dochodzenie w sprawie oskarżeń dotyczących Maciela Delgollado, założyciela Legionistów Chrystusa. W grudniu 2004 roku wysłano ówczesnego promotora sprawiedliwości, a dziś arcybiskupa, Charlesa Sciclunę z jeszcze jednym prawnikiem do Meksyku i Stanów Zjednoczonych, by przeprowadzili dochodzenie. Zostało ono prowadzone po śmierci Jana Pawła II i dlatego na początku pontyfikatu Benedykta XVI mógł zapaść wyrok.

6. Oprócz tego należy zauważyć, że w celu zbadania życiorysu Jana Pawła II przesłuchano 122 świadków, w tym także niezwiązanych z Kościołem katolickim oraz sporządzono 2414 stron dokumentacji procesowej. Świętość Jana Pawła II potwierdziło swoim autorytetem dwóch papieży, beatyfikował go Benedykt XVI, a kanonizował Papież Franciszek. Stolica Apostolska, biorąc pod uwagę opinię komisji lekarzy, uznała dwa uzdrowienia za wstawiennictwem św. Jana Pawła II za niewytłumaczalne z medycznego punktu widzenia.

W związku z tym próby zniesławienia św. Jana Pawła II obrażają uczucia milionów osób na całym świecie, dla których św. Jan Paweł II był i jest niepodważalnym autorytetem i orędownikiem w rozmaitych sytuacjach życiowych, czego wyraz dają tysiącami świadectw o łaskach nieustannie otrzymywanych za jego wstawiennictwem.

Dziękuję Ojcu Świętemu Franciszkowi za to, że położył kres próbom zniesławienia Papieża Polaka mówiąc o tym, że nikt nie może wątpić w świętość Jana Pawła II.

+ Kard. Stanisław Dziwisz
Arcybiskup Senior Archidiecezji Krakowskiej

Kraków, 28 maja 2019 r.”

Komentarze